Deseňáček
Zpravodaj obce Desné, číslo 4, ročník 1


…… a vánoční nastává čas

Vánoce - svátky klidu, míru a pohody, zasněžená krajina, rozzářený ozdobený stromeček a koledy. Čas, kdy k sobě mají lidé blíž, jsou přístupnější a citlivější, kdy si na sebe najdou víc času.
Vánoce jsou velkým svátkem pro celý křesťanský svět, jsou to dny, které voní - jehličím, cukrovím a vzpomínkami. Myslím, že nejhezčí Vánoce prožíváme jako malé děti nebo když je chystáme pro své nejmilejší.
Vánoce jsou mnohdy také spojeny s plnými až přeplněnými stoly, shonem, touhou dokonale připravit a zajistit tu pravou pohodu. Většina žen se vrhá do důkladného předvánočního úklidu, pečení cukroví, výzdoby bytu, shánění těch nejlepších dárků. A přitom sebedražší dary, největší porce kapra ani nejčistší okna nedokážou nahradit lásku, porozumění a pocit bezpečí. Stačí si připomenout kolik je na světě neštěstí, válek, hladových dětí, opuštěných starých lidí.
Vánoce - i když se každý rok opakují, vždy mají zvláštní atmosféru.
Radostné a klidné prožití těch letošních bez starostí a spěchu všem přeje

Pavlína Leischnerová


Pozvání k jesličkám

Jistě jste si loni všimli velice pěkného betlému ve středu vesnice. I letos zde stojí a tak si několika slovy připomeneme, jak přišly jesličky na svět.
Na podzim v roce 1224 papež potvrdil bulou řeholi bratří Minoritů a dovolil jejich zakladateli, svatému Františku z Assisi oslavit o půlnoci Vánoce na tuto počest. On si našel na zalesněné skále jeskyni, kterou upravili podle jeho přání jako chlév, kde se narodil Ježíš. A teď si poslechněte zkráceně z jeho životopisu: "Proto musím vzpomenout a uctivě vylíčit onu slavnost, kterou konal tři roky před svou slavnou smrtí u vesničky Greccio, v den Narození našeho Pána Ježíše Krista. Pozval svého přítele Jana dva týdny napřed a řekl mu: "Chceš-li, abychom blížící se slavnost Vánoc slavili u Greccia, pospěš si a pečlivě obstarej co ti říkám. Chtěl bych totiž oslavit památku toho Dítěte, které se narodilo v Betlémě a chtěl bych, pokud možno, svýma očima vidět hořkou nouzi, kterou už jako dítě muselo snášet, jak leželo v jeslích u nichž stál vůl a osel, i jak leželo na seně."
Den radosti se blížil, čas jásotu nadešel. Z různých chýší přišli muži i ženy z okolí, jak jen mohli, připravili svíce a pochodně, aby osvítili noc, která ozářila jasnou hvězdou všechny dni a roky. Konečně přišel světec, všechno našel připraveno. Postavili jesle, přinesli seno a přivedli i vola a oslíčka. Je uctěna prostota, povýšena chudoba, zvelebena pokora a z Greccia se stává nový Betlém. Noc je jasná jako den, les zní písněmi a od skal se odráží jásot. Bratři zpívají, přinášejí tak Bohu náležitou chválu. František pak káže lidu o narození chudého Krále a blahořečí městu Betlému."
Seno, které v jeslích leželo si lidé po kouscích brali domů a zvířata v tom kraji sužovaná různými nemocemi se uzdravila, když trochu toho sena dostala. Také poutníci, kteří do toho místa přicházeli, dosáhli tu uzdravení z různých nemocí. Později to místo bylo posvěceno jako chrám ke cti svatého Františka.

Naše jesličky jsou z rukou naších lidí. Pan František Šimek z desek vytvořil stáj a siluety postaviček a ta pěkná práce s jejich nabarvením a řekli bychom s oživením betlému je z rukou dívenek Věrky Vejrychové a Anetky Pavlišové. Děkujeme.

Zveme vás tedy k naším jesličkám, přijďte si zazpívat něco koled, nasát do sebe i rozdat vánoční radost v předvečer štědrého dne v pondělí 23. prosince 2002 v 16 hodin.


První narozeniny Deseňáčku

V těchto dnech "slaví" Deseňáček své první narozeniny. V dnešní době, kdy jsme obklopeni převelkou nabídkou různých novin, časopisů, informací z rádia, televize, internetu je náš zpravodaj pouhou kapičkou v moři. Je malý, ale náš a pro nás. Děkujeme Vám všem, kteří jste mu věnovali svůj čas, ale rádi uvítáme i vaše nápady, připomínky, kritiky a otiskneme i vaší nabídku nebo reklamu. Narozeniny to jsou první, my se teprve učíme dělat noviny a proto děkujeme za pochopení, zachování přízně a těšíme se na spolupráci s Vámi.

redakční rada Deseňáčku


Z mateřské školy

Motto:
" … Jaro, léto, podzim, zima, to je celý rok,
stejně letos jako loni tak i napřesrok.
Po jaru je vždycky léto, podzim po létu
a nežli se nadějeme, zima už je tu. …"

… zpíváme si s dětmi v jedné písničce, která je zároveň hlavním mottem školního vzdělávacího programu naší mateřské školy. Pro děti jednoduché vyjádření střídání ročních období, pro nás dospělé připomenutí, jak nezadržitelně ubíhá čas.
Od jara do zimy děti objevují svět kolem sebe. Na podzim poznávají dozrávající plody ovoce a zeleniny. Pozorují, jak se mění barva listů a odlétají vlaštovky. Pouštějí draka. Sbírají krásné tvary šišek a dalších přírodnin pro výtvarné a pracovní činnosti.
A sotva začne přivírat dvířka podzim, už na ně klepou vánoce. Nejdříve nás navštěvuje čert s Mikulášem a začíná období plné příprav. Vyrábějí se dárečky a přání, pečou perníčky a cukroví, chystá se výzdoba a program na besídku. K vánocům naší mateřské školy patří vedle besídky pro rodiče také návštěva nejstarších spoluobčanů s malým dárkem a v posledních dvou letech vystoupení v kulturním programu pro 1. litomyšlskou stavební společnost na "Podháji".
Vánoční období je pro děti časem, který má v sobě kouzlo tajemnosti, očekávání a společného prožívání. A tak přejeme s dětmi i Vám všem vánoční čas plný pohody.


Ohlédnutí zpět

Jednoho velice pěkného říjnového dne, když se člověk podíval od humen do pole, nevěřil svým očím. Jednotvárné pole najednou hýřilo barvami jako cirkus, dlouhá řada praporů s firemními reklamami do široka plápolala nad jetelištěm, stánky s pivem a uzeninou lákaly hladové návštěvníky k zastavení s párkem v ruce u narychlo nastavěných stolků. Jetelisko se naráz proměnilo ve veliké parkoviště vozů se značkami snad celé republiky. Kolem toho se hemžila sta a sta lidí, někteří v nažehlených firemních uniformách, jiní naparádění v kravatách jako na plese, okukovali každý kousek železa, každé kolečko, které se jen malinko pohnulo. Hučení motorů a hlasité tlampače jen dokreslovaly kolorit a atmosféru.
Co tato Potěmkinova vesnice znamenala? Pak padlo 14 hodin a doslova v několika minutách se vše zase z pole ztratilo, zůstal jen pošlapaný jetel a kousek přerytého pole. Odpověď dá odborník Oldřich Kladivo:

Počátkem října letošního roku jsme na desenských polích mohli shlédnout předvádění nejnovější zemědělské mechanizace pro zpracování půdy před setím, přihnojování, setí, sklizňové stroje na obilí a slámu, podmítače, postřikovače, pluhy, nejnovější traktory, obraceče a shrnovače píce a další mechanismy. Firma Agrotec a. s. Hustopeče jako dovozce strojů firmy New Holland a dalších firem zde předváděla stroje, jež nabízí na trhu.
Stojí za zamyšlení jak vývoj mechanizace jde rychle dopředu. Vždyť jsou mezi námi pamětníci toho, že obilí se sekalo kosou, ručně odebíralo a vázalo do snopů, stavělo do panáků, pak sváželo na mlaty a mlátilo. Postupem času pak žací stroj s žebřinkou, hrabicovka, nověji již vazače tažené na začátku koňmi, pak i traktory. Toto vše zrychlovalo a na druhé straně ulehčovalo těžkou práci v zemědělství.
Jak nesrovnatelný je rozdíl mezi kombajnem začínajícím u nás ŽM 330 a zde předváděným New Holland CX880.
Je nesrovnatelný jak pracovní výkon tak i pracovní podmínky obsluhy. Dříve bez kabiny, v prachu, hluku a horku a dnes přetlaková kabina s klimatizací, seřizování a kontrola funkcí jednotlivých agregátů mlátičky za pomoci počítačů.
Mohl bych popisovat další a další technické novinky zde předváděné. Stojí však za zmínku, že tak jako vývoj techniky jde dopředu i šlechtění osiv, sadby a chemie používaná v zemědělství. Vždyť kdo z našich rodičů by si dovedl představit, že i na desenských polích ve výšce přes 400 metrů nad mořem se bude mimo jiné pěstovat i kukuřice na zrno s výnosem kolem 10 tun z 1 ha.
Jde o velmi zjednodušený popis zde předváděných strojů, ale podívaná stála za to.


Informace obecního úřaduJednání zastupitelstva:

Zastupitelstvo obce na svých zasedáních schválilo:
20.října 2002
· Zrušení organizační složky MŠ Desná (mateřská škola) k 31.12.2002
· Zřízení příspěvkové organizace obce Desná s názvem Mateřská škola Desná, okr. Svitavy k 1.1.2003.
· Zřizovací listinu příspěvkové org. Mateřská škola Desná, okr. Svitavy
· Jmenovací dekret ředitelky MŠ Desná
· Zřizovací listinu a knihovní řád obecní knihovny v Desné

30.10.2002
· Vlastní rozpočtové opatření 1/2002
· rozpočtové opatření přijaté od OÚ Svitavy č. 13/02 a 66/02
· Smlouvu o provedení plynofikace pohostinství Pod hájem
· Montáž bezdotykové baterie v MŠ
14.11.2002
· Ustavující zasedání zastupitelstva po volbách
· Složení slibu členů zastupitelstva
· Zvolilo starostu obce - Hanu Flídrovu
a místostarostu Ing. Jaroslava Kopeckého
· Zřídilo finanční a kontrolní výbor
· Zřídilo stavební komisi
· Schválilo jednací řád zastupitelstva obce Desná
12.12.2002
· Rozpočtové provizorium na rok 2003
· Zrušilo staré a schválilo nové vyhlášky:
1) O místních poplatcích
2) O poplatku za odvoz komunálních odpadů
3) stanovení příspěvků na částečnou úhradu neinvestičních nákladů v MŠ Desná


Odpady v roce 2003

Oznamujeme občanům, že dle platné vyhlášky o poplatcích za odvoz a likvidaci komunálních odpadů dojde ke zvýšení poplatku na 280 Kč/osobu. Žádáme občany, aby vyplnili přiznání k poplatku, které je přiloženo v tomto čísle a odevzdali na obecní úřad. Poplatek je splatný dle vyhlášky do 31.3.2003.
Poplatek ze psů
Dle nové platné vyhlášky se poplatek ze psů zvyšuje na 100 Kč za každého psa. Splatnost je do 31.3.2003. Upozorňujeme majitele na řádnou ohlašovací povinnost.
Změna úředních hodin na Obecním úřadě
Úřední hodiny pro veřejnost jsou ve středu od 16 do 18 hodin.
Povodňová sbírka
Vybraná částka na povodně byla zaslána do obce Veselíčko, okr. Písek se 197 obyvateli. Starosta obce Jaroslav Kubeš poslal jménem celého Veselíčka děkovný dopis všem dárcům z Desné.


Výsledky voleb
Celkem v obci je 252 voličů, hlasovalo 190, to je 75,39 % voličů.

1) Pavlína Leischnerová 180 hlasů
2) Stanislav Pavliš 171
3) Oldřich Nádvorník 158
4) Jiří Jílek 154
5) Jaroslav Kopecký 152
6) Eva Chadimová 151
7) František Šimek 148
8) Jindřiška Vejrychová 105
9) Hana Flídrová 100
10) Miroslav Nádvorník 94
11) Vlastimil Kusý 71
12) Jaroslav Drábek 60
13) Josef Plch 37
14) Ladislav Nádvorník 31


Jubilea

V tomto čtvrtletí oslavili:
Lubomír Řehůřek, 50 let
František Kárský, 50 let
Emílie Čermáková, 65 let

Daniela Nádvorníková, 75 let
Žofie Renzová, 83 let
Marie Severová, 85 let


Narození:
Jitka Nádvorníková, Desná 68
Tereza Perglerová, Desná 112
Jan Jareš, Desná 92

Sňatek:
Gabriela Renzová z Desné a Jan Lipavský z Litomyšle

Úmrtí:
Marie Pavlišová, Desná 6


Všem jubilantům blahopřejeme, zvláště pak nejstarší občance Desné paní Marii Severové


Seznámení s činností Mysliveckého sdružení Dolní Újezd (MS)

Naše sdružení je složeno ze tří obcí, a to: Dolní Újezd, Vidlatá Seč a Desná. Honitba se rozkládá na výměře 2500 ha, většinu tvoří pole, lesa máme pouze 160 ha. Počty drobné zvěře zdaleka nedosahují plánovaných kmenových stavů, proto již mnoho let se u nás neloví zajíc ani koroptev. Abychom se kromě brigád sešli na nějaké myslivecké akci, zřídili jsme si polodivoký odchov bažantů. Bažantí kuřata nakupujeme v líhňařském středisku Moravice v počtu 100 kusů. Letos se nám podařilo zakomorovat dva kmeny bažantů. Od nich jsme získali slušný počet vajíček, která nám ve své umělé líhni vylíhl a odchoval do osmi týdnů pan Dušan Flídr z Desné. Za tuto nelehkou práci mu velice děkujeme a těšíme se na další spolupráci. Bažanty dále odchováváme v lesních voliérách a pak je ve vhodných místech vypouštíme, něco se nám při honu podaří ulovit. Několik let marně čekáme, že zvěř, která v honitbě zůstane, nám na jaře zahnízdí a vyvede kuřata. Bohužel, tak vysoké stavy dravců, kteří jsou celoročně hájeni, nám přes zimu skoro všechny bažanty vyhubí. Letos poprvé zkoušíme vypouštět bažanta královského, který je poměrně plachý a více hřaduje na stromech.
Dne 31. srpna letošního roku jsme s MS Osík - Morašice uspořádali podzimní zkoušky loveckých psů. Po zahájení v Osíku se rozjely tři skupiny do honiteb Morašice, Osík a na Desnou. Šestičlenná skupina vůdců se svými psy s komisí rozhodčích - p. Matějkou, Zapletalem a Šejnohou odjela k dolnímu rybníčku. Na vodě měl pes prokázat, že umí dobře plavat a z hladiny přinést střelenou kachnu. Přesto, že bylo krásné teplé počasí, dva pejsci odmítli poslušnost a do vody nešli. To jim uzavřelo cestu k dalšímu postupu a na zkouškách neobstáli. Dále jsme se přesunuli na pole za Xaverovem, kde se zkoušely polní práce. Do jeteliště jsme vypustili 20 bažantů, které musí pes najít, vystavit a po střelení zvěř donést vůdci. Toto se nepodařilo dalším dvěma pejskům a na zkouškách skončili. Poslední dva psi ukončili zkoušky v první ceně. Skupinu provázel velký počet diváků, kteří si pochvalovali pěknou podívanou, počasí a vzorné občerstvení, které zajišťoval p. František Krejsa z Horního Újezda.
Dne 1. července 2002 vstoupil v platnost nový zákon o myslivosti číslo 449/2001. Schválení zákona předcházely v parlamentu dosti často i nechutné a značně názorově rozdílné rozpravy. Nový zákon nepřipouští způsob, aby nájemcem honitby bylo Zemědělské družstvo a to následovně honitbu pronajímalo mysliveckým sdružením. Zákon umožňuje vytvoření honitby s minimální výměrou 500 ha souvislých honebních pozemků. Proto z těchto důvodů MS iniciovalo vytvoření přípravného výboru honebního společenstva. Tento výbor začal svou činnost v červenci, ihned po schválení zákona. Následovala mravenčí práce - podrobné seznámení se zákonem, zjišťování čísel a výměr jednotlivých parcel pozemků,údaje o majitelích pozemků a jejich bydliště, sumarizace výměr v jednotlivých obcích. Honební společenstvo zahrnuje obce Dolní Újezd, Desná a Vidlatá Seč. Každý vlastník byl nějakým způsobem osloven a to buď osobní návštěvou nebo dopisem. Bylo rozesláno celkem přes 200 dopisů. Vlastník se mohl stát členem honebního společenstva, nebo vyjádřit písemný souhlas s přičleněním. U vlastníků, kteří se nevyjádřili, bude rozhodovat orgán státní správy myslivosti.
Dne 27. září 2002 se konala ve Vidlaté Seči ustavující valná hromada honebního společenstva se sídlem v Dolním Újezdě. Byly schváleny stanovy, zvolen sedmičlenný výbor. Starostou byl zvolen Čejka Josef - agronom ZD a místostarostou ing. Kabrhel Miloslav - agronom ZD a dalších pět členů výboru z jednotlivých obcí. Celková výměra překročila 2500 ha. Výměra honebních pozemků na Desné je 417 ha. Dále bylo nutno pořídit mapy jednotlivých katastrů (28 map) a provést zákres do map na základě dohod se sousedními společenstvy. V současné době jsou všechny potřebné podklady předány orgánu státní správy k zaregistrování honebního společenstva a uznání honitby. Záměrem od počátku je vytvoření společenstva tím, že honitba bude pronajata MS Dolní Újezd.
Chtěli bychom poděkovat všem, kdo se jakýmkoli způsobem podíleli na pracích s tímto spojených.

Severa Václav a Kladivo Oldřich


Klub maminek

Těchto pár řádků je pro všechny maminky a to i budoucí. Chtěla bych vás pozvat na Klub maminek s dětmi. Scházíme se proto, abychom si oddechly od kolotoče všedního dne, popovídaly si, podělily se navzájem o radosti i starosti, nebo abychom se něco nového dozvěděly. Z minulých setkání uvádím: Zdobení perníčků pod vedením paní Kysilkové, sladký předvánoční pátek - vánoční výzdoba, dekorace, prostírání atd. a silvestrovské téma - studená kuchyně. Setkání probíhají pravidelně každý lichý týden v pátek do 9 - 1030 v klubovně na faře v Mladočově. Termín nejbližšího setkání je 3. ledna 2003. Těším se na viděnou s vámi.

Jana Tomšíčková


Stalo se v roce 2002

leden
- proběhla v naší obci Tříkrálová sbírka
- v hojném počtu jsme se sešli na hasičském bále
- sál ožil veselím naších dětí na dětském karnevale
- o své zážitky z ročního pobytu v Izraeli se s námi podělil Mgr. Martin Holec na besedě v hospodě "U Sýkorů"
- narodil se Pavlík Beneš (který se s rodiči odstěhoval)
- oslavili diamantovou svatbu manželé Renzovi
- zemřela p. Sýkorová

únor

- svůj karnevalový rej měly děti s rodiči ve školce
- zemřela p. Šauerová

březen
- naše obec se přihlásila do soutěže "Vesnice roku 2002"
- narodil se Jakub Tomšíček

duben
- začala celková oprava zastávky "Pod hájem"
- televizní soutěže Vabank se zúčastnil Josef Rosypal ml. a zvítězil
- soutěž v halových stovkách v požárním sportu (PS) v Jablonci nad Nisou

květen
- proběhla oprava kříže v centru obce
- Den matek oslavily děti i s maminkami ve školce
- soutěž v požárním útoku v Širokém dole
- hasičská brigáda na sběr kamení - zúčastnilo se 37 malých i velkých
- hasičské stovkování v Ostravě
- pohár starosty v požárním sportu v Dolním Újezdě

červen
- dětská soutěž PS (požárních sborů) v Čisté u Lit.
- proběhla oprava kapličky
- čekárna u Podháje dostala úplně nový kabát
- hasičská okrsková soutěž na našem hřišti
- nevydařená pouťová zábava
- Poličský pohár dětí
- svatba Pavly Bartoňové a Daniela Petráně
- táborový víkend s malými hasiči ve Stříteži
- noční spaní s dětmi ve školce a rozloučení s předškoláky
- tradiční pouť
- narodil se Radim Capoušek
- zřízena autobusová linka Polička - Desná - Praha
- pohár v požárním útoku - Přívrat
- dokončena plynofikace obce (na Zelené ulici)

červenec
- okresní soutěž PS v Kamenci
- probíhá oprava parketu "Pod hájem"
- svatba Jany Nádvorníkové a Dušana Flídra

srpen
- uskutečnila se sbírka na opravu kapličky a kříže - 22480 Kč
- krajské kolo PS ve Vysokém Mýtě -ženy 1. místo, postup na republiku
- narodila se Žanetka Renzová
- pohár Českého ráje v Turnově
- večerní stovky v Kamenci
- pohár starosty Kamenec
- 3. setkání rodáků a občanů
- zkoušky mysliveckých psů


září
- ve školce začal slavnostně nový školní rok
- účast našich žen na republice v Liberci a s tím spojený hasičský zájezd
- Jana Flídrová byla vybrána na běh jednotlivců na pražské leteňské pláni
- příprava kandidátky do komunálních voleb
- byla uskutečněna sbírka na povodně - vybráno 11500 Kč
- narodila se Jituška Nádvorníková
- zemřela p. Pavlišová
- memoriál PS Hradec Králové 100 m s překážkami

říjen
- podzimní kolo soutěže Plamen v Sádku
- začalo cvičení žen ve školce (říjen - květen)
- obnoven dopolední autobusový spoj tzv. desítka
- přehlídky zemědělské techniky na desenských polích
- svatba Gabriely Renzové a Jana Lipavského

listopad
- volby do místního zastupitelstva
- životní výročí - 85 let oslavila p. Severová
- zájezd do krytého bazénu v České Třebové
- narodila se Terezka Perglerová
- myslivecký hon

prosinec
- hasičská valná hromada
- společné zpívání u jesliček
- vánoční besídka ve školce
- koledování dětí z mateřské školky
- narodil se Jan Jareš

Takový je sled některých významnějších událostí, které se staly na poli obecně prospěšném, společenském, rodinném a sportovním v roce 2002 v naší malé obci. Jakákoliv událost, ať pro každého z nás více či méně zajímavá, měla svůj smysl. Společenské akce pro pocit sounáležitosti, obecně prospěšné pro vytváření lepšího a kulturnějšího prostředí, sportovní události pro radost, vítězství a zviditelnění naší obce. Pro každého z nás jsou nejbližší události rodinné. Štěstí prožívané v rodinách s novými občánky, při šťastném vykročení do života novomanželů, při oslavě významných výročí v rodině, ale přichází i druhá stránka života - ztráta našich nebližších. A tak přejme naši obci novou mladou generaci, společenský život naplněný radostí, spokojenost a dobré sousedské vztahy, fair play sportovní zápolení a především pokoj a radost do všech našich domovů.

Anna Šimková


Tříkrálová sbírka
Tak jako každoročně, bude v prvních dnech příštího roku uspořádána tříkrálová sbírka na podporu místní farní charity v Dolním Újezdě a na vnější potřeby postižených lidí. Vaše domovy navštíví skupinky koledníků s prosbou o finanční dar. Všem štědrým dárcům předem děkujeme.


Někdy může znamenat "nikdy"

Máme dnes vyšší budovy a širší dálnice, ale mělké povahové vlastnosti a zúžené pohledy.
Více utrácíme, ale méně si užíváme.
Máme větší domy, ale menší rodiny.
Děláme více kompromisů, ale máme méně času.
Máme hlubší vědomosti, ale méně úsudku.
Máme dokonalejší medicínu, ale žijeme méně zdravým životem.
Znásobili jsme svůj majetek, ale zredukovali jsme své hodnoty.
Příliš mluvíme, málo milujeme, příliš nenávidíme.
Doletěli jsme na Měsíc a zpět, ale je pro nás těžké přejít ulici a navštívit souseda.
Podrobili jsme si vnější svět, ale ne své nitro.
Máme vyšší příjmy, ale nižší morálku.
Prožíváme čas větší svobody, ale méně radosti.
Máme více jídla, ale méně zdravé výživy.
Domy jsou kvalitnější, ale je mnoho rozpadlých domovů.

Proto navrhujeme ode dneška
Neschovávejte nic pro zvláštní příležitost, protože každý den, který žijete , je zvláštní příležitost.
Hledejte znalosti, čtěte víc, sedněte si na terasu a obdivujte výhled.
Nestarejte se tolik o své potřeby.
Travte více času se svou rodinou a přáteli, jezte svá oblíbená jídla a navštěvujte místa, která máte rádi.
Život je řetěz radostných událostí, a nikoliv pouhé přežívání.
Používejte své broušené sklenice.
Neschovávejte si svůj nejlepší parfém, ale používejte ho, kdykoliv budete chtít.
Zbavte svůj slovník výrazů jako "jednou" nebo " někdy".
Napište teď dopis, který jste chtěli napsat " někdy".
Řekněte svým rodinám a přátelům, jak moc je máte rádi.
Neoddalujte nic, co dává vašemu životu radost a smích.
Každý den, každá hodina a každá minuta jsou zvláštní. A nikdy nevíte, jestli nebude Vaše poslední.

(převzato)


Škola - něco ze života
Postavit školu nebylo jednoduché, něco už bylo o tom napsané a příležitostně ještě napíšeme, protože je to velice zajímavé a poučné. Tentokráte vychází silvestrovské číslo Deseňáčku, proto se budeme věnovat několika dnes už úsměvným zápisům, které jsme v dobových úředních knihách našli a které byly s plnou vážností kdysi projednávány. Kdyby se vám zdálo, že jsou někde chyby nebo všelijaký sloh, je to stářím zápisu a každý člověk píše nějak podle svého. Vše je opsáno do puntíčku přesně podle originálu. Je to hezčí.
Tedy historie mluví.

Dnem 18. říjnem r. 1875 započnuto vyučování na jednotřídní obecné škole v Desné. Při prvním sejítí se školních dítek byli přítomni všickni údové místní školní rady.

Koncem července ukončen školní rok 1876. Dítky dšly do kostela, kde po ukončených bohoslužbách Božích oznámeny jim, že vyučování přestává a 6ti nedělní prázdniny že jim nastávají.

Protokol
sepsaný o zasedání místní školní rady, konaném dne 19. ledna r. 1908.

Předmět jednání:
Pan J. Beran , třídní učitel v Desné, žádal o předvolání p. Frant. Kováře, rolníka z Desné č. 12, aby odvolal výrok o něm učiněný v hostinci p. Frant. Nováčka dne 26. prosince 1907.
Provedení:
Předvolaný p. Frant. Kovář, rolník v Desné č. 12, vydává toto
odvolání.
Dne 26. prosince 1907 v hostinci pana Františka Nováčka vytkl jsem panu Leopoldu Klapálkovi, řídícímu učiteli v Desné, že pan J. Beran, třídní učitel v Desné, dětem ve škole vykládal, že člověk pochází z opice. Také jsem při řeči podotkl, že jsem toto doslechl.
Jelikož jsem se sám přesvědčil, že slova tato mnou pronesená na pravdě se nezakládají, tedy odvolávám výrok ten a žádám pana J. Berana, třídního učitele v Desné, aby mi výrok ten odpustil.
Tím skončeno a podepsáno.
Jan Beran, učitel; Frant. Kovář; Frant. Flídr, předseda; Václav Nádvorník, dohližitel; Josef Doseděl; František Pavliš; Leopold Klapálek, správce školy.
(pozn. při přepisu: To byl jediný zapsaný bod jednání schůze školní rady.)

Protokol
sepsaný o zasedání místní školní rady v Desné, které se konalo dne 2. listopadu 1913.

bod D) Školní dohližitel p. Frant. Pavliš opětně projevil k řídícímu učiteli požadavek, aby se záchod ze školní budovy prodával ve veřejné dražbě.
Ačkoliv od počátku existence zdejší školy záchodu toho používal do dnešní doby vždy správce školy neb později řídící učitel ku svému prospěchu, a nynější řídící učitel kryl i částečně potřebu hnojiva na školní zahradě, rozhodl se řídící učitel, aby už jednou sám s tou věcí měl pokoj, jakož i aby záchod ten přestal býti jednou záminkou řevnivosti osobní, závazně však jen pro svou osobu, nikoliv však pro budoucího nástupce řídícího učitele, požadavku tomu vyhověti za podmínek, jež on sám si stanoví.
Tím jednání skončeno zapsal Leopold Klapálek, řídící učitel podepsaní: František Pavliš, školní dozorce, Josef Krejčí, Jan Lipavský, Josef Doseděl, předseda

Protokol
sepsaný o zasedání místní školní rady v Desné, které se konalo dne 4. července 1915.

Předmět jednání :
Usnesení ve příčině provádění odst. D protokolu o zasedání místní školní rady ze dne 2. listop. 1913, ohledně prodeje záchodu ve školní budově.
Provedení:
Jednomyslně usneseno po bedlivém uvážení prodej záchodu ve školní budově veřejnou dražbou nekonati, ale ponechati záležitost tu ve starém a od počátku existence školní budovy zde obvyklém způsobu správci školy, jelikož týž nezbytně potřebuje jistou část na hnojení školní zahrady a zahrádky u školy, jistá část jest pak jeho majetkem, tak že by zbytek nevynesl nějaký zisk, pro který by se měla novota ta zaváděti, jakož i v zájmu dobré shody místní školní rady se správcem školy.
zapsal Leopold Klapálek, řídící učitel podepsáni: Josef Doseděl, předseda a Josef Stříteský, školní dohlížitel


Hasičské putování pod Ještěd aneb jací jsme byli fanoušci

Po vítězství našich žen v krajském kole, kdy se sen stal skutečností, děvčata se pilně připravovala na celorepublikové měření sil, které se konalo 20.-22. září v Liberci. A to bylo tím pravým důvodem uspořádat zájezd. Chtěli jsme tím našim reprezentantkám vytvořit kousíček domácího zázemí a tím je morálně podpořit a dodávat odvahy do všech soubojů.
Nejprve jsme pro zviditelnění naší malé obce (a velké organizace SDH) ušili prapor v barvách trikolory s obecním znakem a nápisem SDH Desná. Za tímto účelem se přihlásilo 32 fanoušků ve věkovém rozpětí 16-70 let. Aby nás bylo nejen dobře vidět, ale i dobře slyšet, vzali jsme s sebou trubku, životabudič v podobě sudu s nápisem Poličská desítka. Další šňaps si každý vzal s sebou dle své chuti a spotřeby. Hladový fanoušek - špatný fanoušek, proto jsme přibalili dostatečné množství chleba a uzeniny (jen Standa Pavliš měl krůtí řízky).
V den odjezdu to vypadalo jako stěhování národů. Každý si musel vzít spacák, karimatku a teplé prádlo, neboť našim přechodným bydlištěm byla tělocvična libereckého gymnázia, která k naší radosti je hned vedle městského stadionu. Autobus s řidičem Milošem Kopeckým byl k dispozici našim děvčatům k přejezdu z hotelu na náměstí na stadion. A jaké události následovaly po tyto tři dny?
Po prezenci na HZS v Liberci jsme se ubytovali a následovalo zahájení u liberecké radnice slavnostním vyřazením všech družstev a kulturním programem s dechovkou, při které deseňáci roztančili náměstí. Naše roztančené foto vyšlo v Hasičských novinách. První večer využili mladší účastníci zájezdu návštěvou vyhlášeného aquacentra Babylonu ke koupání, starší doplňovali fyzičku v tělocvičně hrou košíkové za povoleného dopingu z již zmíněného sudu s chmelovým mokem. Úctyhodný sportovní výkon podali všichni, ale obzvláště patří uznání panu Ladislavu Nádvorníkovi. Po oba další dny jsme už jen fandili, hlasitě skandovali a průběžně hodnotili zdary a nezdary našich děvčat. Sobotní večer naše mládí vyrazilo na místní diskotéku, někteří starší účastníci se naopak šli koupat do aquacentra. Jejich radost z různých vodních prolézaček, tobogánů, mořského proudu, dětského koutku s vodními pistolemi, vířivek a sauny byla tak veliká, že doslova zářili štěstím jako malé děti. Po snědení vlastních zásob jsme využívali dobrou a lacinou kuchyni gymnázia. Po závěrečném nedělním ceremoniálu a obědě jsme sbalili vše potřebné a odjížděli s pocitem pěkného sedmého místa směrem k domovu.
Veselá nálada nás neopustila ani v autobuse, neboť jsme dopili veškeré zbytky různého druhu. Tomu, že nám bouchlo kolo u autobusu až na Desné "u starostů" jsme se srdečně zasmáli jako špatnému vtipu. Nakonec jsme ale byli rádi, že naše putování pod Ještěd nic zlého nepotkalo.
Pro mnohé z nás to nebyl jen obyčejný výlet, ale cesta za poznáním s velkým sportovním zážitkem pro dlouhou dobu. Za to patří dík Janě Flídrové, Věrce a Elišce Vejrychovým, Kamile Šimkové, Tereze Kabrhelové, Anetce a Věrce Pavlišovým, Věře Boštíkové, Janě Rosypalové, Zuzaně Reifové a děvčatům, která posílila naše družstvo na republice - Věře Wildrové, Renatě Frankové z Širokého dolu a Janě Doležalové tzv. čiperky z Čeperky u Pardubic. A jakými fanoušky jsme byli my, to posuďte sami.

Hana Flídrová


Mladí hasiči po prázdninách

Ještě před prázdninami jsme si své síly jeli s dětmi 22. června změřit na Poličský pohár v požárním útoku, v přeboru jednotlivců na 60 m a přeboru motání hadic pro děti do osmi let. Ovšem naše síly a štěstí tohoto dne nebyly moc dobré a podle toho vypadly výsledky. Mladší děti byly na útoku poslední, starší na 15. místě. Ve všech případech jsme šli na vypůjčený rozdělovač a to bylo naše bolestivé místo, ale ani v jednotlivcích jsme se moc nepředvedli. Z toho plyne poučení, že je třeba více trénovat a používat vlastní vyzkoušené nářadí! Ovšem velkou radost měly naše děti do osmi let v přeboru motání hadic, kde se ze startu běží s hadicí a proudnicí, napojí se na hydrant a proudnici, oběhne meta a cestou zpět se obojí odpojí, sbalí hadice a běží do cíle. Zde se asi z 50 dětí umístilo v první patnáctce všech šest naších závodníků a to: Na prvním místě Štěpánka Vejrychová, na místě třetím Anička Šimková a dále Ondra Hladík, Míša Háp, Danda Kladiva a David Nádvorník. Všichni dostali pěkné ceny a tak radost dětí byla veliká. Nakonec jsme se stavili vykoupat v krytém bazénu, což bylo po horkém dni bezva.
Odpočatí po prázdninách jsme se znova začali scházet na hřišti a připravovat na podzimní kolo hry Plamen, které se konalo 19. října v Sádku. Jedná se o branný závod na tratích pro mladší děti 2 km, pro starší 3 km s různými stanovišti. Proto trénujeme s dětmi nejvíce oblíbenou střelbu ze vzduchovky, učíme se topografické značky, uzle, orientaci s buzolou, hasičské a technické prostředky, lézt po laně a něco ze zdravovědy. Poslední středeční odpoledne jsme si takovou trať vyzkoušeli v asi 2 km dlouhém desenském terénu a hned následující sobotu odjeli ávií za typicky podzimního, chladného a deštivého počasí do Sádku. Vybaveni jedním družstvem starších dětí, dvěma družstvy mladších a několika náhradníky jsme se snažili vše zúročit v co nejlepším umístění. Starší děti obsadily pěkné osmé místo z 32 družstev a nebýt zbytečné chyby na zdravovědě mohlo být i lépe. Mladší družstva získala sedmou a devátou příčku z 31 družstev. Naši náhradníci byli posilou ostatním neúplným družstvům dětí, což je prima, aspoň si všichni zasoutěžili. Celí prochladlí jsme se těšili domů a byli si vědomi toho , že je ještě stále co zlepšovat, ale hřálo nás potěšení, že všechna naše družstva i jednotlivci jsou v první desítce.
Nakonec po všech soutěžích trochu zábavy. Jedno listopadové odpoledne jsme se jeli koupat, mladí i starší do krytého bazénu v České Třebové. Stačí s sebou vzít plavky a peníze, menší děti alespoň jednoho z rodičů a pak už hodinu a půl si vychutnávat menší či větší bazén, vířivku, tobogán nebo saunu dle libosti. Příjemně utahaní z vody jsme se vraceli domů s pocitem pěkně prožitého podvečera.

Anna Šimková


Jde o vteřiny - Praha 5.10. 2002

Jedná se o velmi prestižní závod s puncem nejvyšší kvality, jehož se účastní ti nejlepší stovkaři v republice, na základě výběru pořadatelů. Soutěže se zúčastnilo 26 mužů a 18 žen z celé ČR. Díky výkonům na MČR v Liberci k nim patřila i Jana Flídrová. Soutěž probíhala ve dvou kolech a poté osm nejrychlejších z obou kol postoupilo do finálových rozběhů. A tak se Jana časem 18,81 s, dokázala dostat z osmého místa do finále, ve kterém časem 18,72 s obsadila skvělé páté místo a potvrdila tak svoji příslušnost ke stovkařské špičce v ČR.

Mimo tyto dvě významné soutěže jsme se zúčastnili ještě v letošním roce několika pohárovek:
Pohár starosty v Dolním Újezdě. Jde poněkud o zvláštní soutěž a tak byl sestaven speciální tým, ve kterém se prolínalo mládí se stářím. Obsadili jsme sedmou příčku v konkurenci většiny týmu z našeho okrsku, a to vinou špatně provedené netradiční štafety, v níž se projevila skutečnost, že většina družstev měla ve svých řadách kvalitnější chlastůně než my.
Pohár v požárním útoku - Přívrat. Této soutěže jsme se nezúčastnili jako celek, ale reprezentovaly nás dvě ženy. Nádvorníková Jana a Tereza Kabrhelová závodily v barvách SDH Široký Důl, podaly parádní výkon a přispěly tím k celkovému vítězství širockého družstva žen.
Pohár Českého ráje - Turnov. Na této soutěži náš sbor reprezentovali Jana a Dušan Flídrovi a to díky SDH ze Širokého Dolu
Večerní stovky - Kamenec. Závodu se zúčastnilo pět žen a šest mužů z SDH Desná. Výkony bych hodnotil takto: nikdo nepřekvapil, ani nezazářil.
Pohár starosty - Kamenec. Zde se zúčastnilo jen družstvo desenských mužů a obsadili 11. místo.
Memoriál Hradec Králové - 100 m s překážkami. V tomto absolutně nejkvalitnějším podniku jsme vůbec výsledkově nepropadli. Do Hradce se sjeli všichni, co ve stovkách něco znamenají, v podstatě šlo o nominační závod pro nadcházející MS profesionálů v Moskvě. Pro nás to byla vysloveně fantastická škola.
Jablonec nad Nisou- halové stovky.
Pohár starosty Širokého dolu.
Hasičské stovkování v Ostravě. O těchto soutěžích jsme Vás již informovali v Deseňáčku č.2.


Mistrovství České republiky - Liberec - 22.9. 2002

Výsledkově dopadly holky asi tak, jak jsme předpokládali a odhadovali. Celkové sedmé místo je na předvedený výkon velmi solidní. Bohužel, ani zde se nevyvarovaly chyb a chybiček. Především při stovkách jich bylo až příliš. Celkový součet mohl být minimálně o jednu až dvě vteřiny nižší. Při štafetě měly vyloženě smůlu, ta chodí po lidech a ne po horách, tentokrát je stála jen dvě vteřiny a tak snad jen útok byl téměř čistý, když malinko pomalejší zadek vykompenzoval nástřik, který předvedly jednoznačně nejlepší ze všech soutěžních družstev žen. Fakt dobrý, hodně dobrý.
Musím konstatovat, že mě holky docela překvapily a potěšily svým přístupem k této akci. Poctivě trénovaly, samostatně si připravily materiál a vybavení, při samotných závodech se už chovaly jako závodnice a ne jako ustrašené husičky. Výkonově je stále co dohánět, ale sedmé místo v republice není vůbec špatné a sám to považuji za vítězství požárního sportu na Desné.

Dušan Flídr


Výroční valná hromada SDH

V hojném počtu jsme se sešli 6. prosince na výroční valné hromadě při příležitosti 65. výročí založení hasičského sboru na Desné. Schůze byla zahájena kulturním programem dětí, následovala zpráva předsedy L. Dvořáka a další zprávy. Sportovní činnost zhodnotil Dušan Flídr. Po několika vystoupení hostů v diskusi následovalo předání svazových vyznamenání, z nichž nejvyšší převzal pan Oldřich Kladivo a Ladislav Nádvorník. Starostka obce poděkovala a předala růže družstvu žen za vzornou reprezentaci obce. Na závěr jsme si na videu připomněli vzrušující okamžiky ze Mistrovství republiky v Liberci.


Pozvánka na hasičský ples a dětský karneval
V sobotu 25. ledna se uskuteční tradiční hasičský ples na sále Pod hájem. Pro dobrou náladu nám zahraje kapela Vepřo - knedlo - zelo. V neděli po obědě ve 14 hodin zveme všechny děti na karneval.


Vydává čtvrtletně obecní úřad v Desné nákladem 150 kusů. Vyšlo k 30. září 2002. Na vydávání se podílejí: Hana Flídrová, Anna Šimková, Ludmila Flachová, Pavlína Leischnerová, Eva Kabrhelová a Stanislav Tomšíček. Neprošlo jazykovou úpravou. Zdarma.