Deseňáček
Zpravodaj obce Desné, číslo 14, ročník 4


Tip na výlet II - rozhledny

Šla veverka na procházku, měla klíče na provázku,
hopy skoky přes javory, ztratila klíč od komory.
Naříkala, bědovala, že jsem pozor nedávala,
jaké budou míti hoře moje děti na komoře.

Tu ji potká mraveneček, cestující mládeneček,
podává klíč veveřici, že prý visel na metlici.
Mravenečku podej ruku, vyvedu tě na vrch buku.
Veverka ho na buk vzala, českou zem mu ukázala.


Přátelé, zase končí škola, máme tady léto a to znamená, že se častěji budete rozjíždět do okolí za krásami kraje. Můžeme se podívat kamkoliv, ale člověk je přeci trochu malý a moc daleko nevidí, ač krásy v přírodě je nepřeberně. Pak ale nezbývá, než vylézt na nějaký strom (jako ten mraveneček v básničce) nebo na nějaký kopec a rozhlédnout se. Jestliže jsme na dobrém kopci, můžeme se kochat dálkami a krásou. Jestliže je kopec třeba zarostlý, uvidíme tak houby (rostou-li). Lidé však na to vyzráli jinak. Nastavěli po zemi rozhledny a my tak, (místo lezení na nejvyšší jedli, jak to použil Jeníček při hledání perníkové chaloupky), můžeme využít jejich šikovnosti ke své potěše. V Čechách je prý 205 až 210 rozhleden (údaje se liší). Například: Právě začátkem června byla otevřena pro veřejnost nová rozhledna "Borůvka" ve Hluboké u Skutče (viz foto).

Pokusil jsem se zmapovat v širším okolí několik starších i nových rozhleden, kde by bylo možno se zastavit při výletě. V neuspořádaném seznamu uvádím jejich jména, rok otevření, příp. výšku plošiny rozhledu nad zemí.
Pardubický kraj: "Toulovcova rozhledna" v Jarošově 2003, 12m; "Terezka" v Proseči 2004, 24m; "Borůvka" v Hluboké u Skutče 2005; Kozlov u Č. Třebové 2001, 32m; Andrlův Chlum u Ústí n. Orl. 1996, 35m; "Rozálka" u Žamberka 1932; Suchý vrch u Králík 1932; Lázek u Lanškrouna 1933; Dolní Hedeč u Králík 2001; Zuberský kopec u Trhové Kamenice 2003, 30m; "Barborka" u Horních Raškovic 2004.
Hradecký kraj: Čeřovka u Jičína 1843; Dobrošov u Náchoda 1923; Žaltman u Úpice 1967; Velká Deštná v Orl. horách 1992; Černá hora u Jánských lázní 1998; Hořický chlum u Hořic 1998; Chlum u Hradce Králové 1999, 35m; Ruprechtický Špičák 2002; Rtyně v Podkrkonoší 2002; Skuhrov u Rychnova n. Kněžnou 2001.
Morava: Praděd 1973; Svatý Kopeček u Olomouce 1975; Háj u Šumperka 1993; Předina u Dobrochova 2000; Vitčice u Němčic na Hané 2201; "Milenka" u Kunštátu 1931; Babí lom u Lelekovic 1961; Babylon u Kozárova 2001; Kopaniny u Olešnice 2004.
Vysočina: Karasín u Bystřice 2002, 30m; Horní les u Víru 2002, 30m; Rosička u Žďáru n. Sázavou 2001, 30m.
Jak vidno, výběr je veliký a jako další pomocníky při hledání rozhleden máme na trhu mapu - téměř úplný přehledný seznam rozhleden a několik zdařilých obrázkových knih o rozhlednách.
Nicméně podotýkám, že na každou rozhlednu vedou schody, někdy je jich i 150, jenže co je to pro nás turisty odpočaté z auta, že? Léto buď pochváleno při nádherném pohledu do dálek, stojí to za to.

Stanislav Tomšíček


Informace obecního úřadu

Zastupitelstvo obce Desná na svém zasedání dne 4.5. 2005 a dne 22.5. 2005 mimo jiné projednalo a schválilo:
- novelu č. l Obecně závazné vyhlášky č. 1/2004 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
- směna pozemků obce Desná č.270, č. 271 a č.591/2 za pozemky ZD Dolní Újezd č. 405/4, č.405/3 díl "a", č. 427/2 díl "l" . a stav. č. 257 s objektem "hasičské kůlny"
- nájemní smlouvu s Helenou Kočí, Dolní Újezd na provozování kadeřnictví v budově Obecního úřadu v Desné
- finanční příspěvek okrsku SDH Dolní Újezd ve výši 1000,- Kč
- ukončení nájemní smlouvy s p. Jaroslavou Řehůřkovou, Desná 119, k 30. 6. 2005

Na odpad jsou kontejnery aneb líbí se vám to?
Stal se už samozřejmostí sběr velkoobjemového a nebezpečného odpadu. Je dobré, že si lidé zvykají odkládat nepotřebné věci do sběru. Odhozené odpady v různých zákoutích ale stále nejsou vzácností. Stačí se porozhlédnout po okolí, ať už okolo místních cest nebo v hájích. Výjimka potvrzuje pravidlo, to zde platí dvojnásob. Předkládáme proto ilustrační foto, jak vypadalo stanoviště kontejnerů "ve drahách" daleko před termínem organizovaného sběru. Děkujeme "všem těm dárcům", kteří nám takto hyzdí naši obec a nepočkají, aby si svůj odpad naložili a uklidili.

Pozdě bycha honit ....
V minulých letech se nám podařilo opravit živičné povrchy místních komunikací. Hned se rozšířil velký nešvar a to projíždění po těchto komunikacích nepřiměřenou rychlostí. Je třeba, aby si všichni řidiči používající místní komunikace na Desné uvědomili, že to jsou "jen" vyasfaltované úvozy o maximální šíři 2,2 metrů, kde se není možno vyhnout s protijedoucím vozidlem a o chodcích ani nemluvě, protože duchapřítomně uskočit do stráně dokáže málokdo. Značky omezující rychlost nic samy o sobě nevyřeší, pokud řidiči - uživatelé těchto místních cest nebudou jezdit opatrně a pomalu!

Malá pozvánka do historie Desné a okolí
Zveme všechny občany, kteří mají zájem o historii Desné a blízkého okolí k vývěsní tabuli u hasičské zbrojnice. Zde jsou vystaveny (a měsíčně budou obměňovány) fotografie z minulých let. Jistě stojí za to zavzpomínat na minulá léta.
Výstavku pro Vás připravuje pan Oldřich Kladivo a pokud by někdo měl staré fotografie a různé zajímavosti z historie Desné, které by staly za shlédnutí, obraťte se na něho.


Jubilea
V tomto čtvrtletí oslavili:

Božena Kopecká
Jaroslav Chaun
Ludmila Kulhavá
Eva Flégrová
60 let
60 let
60 let
65 let
  Vlastimil Kusý
Josef Kladivo
Ladislav Kladivo
Ladislav Renza
70 let
75 let
81 let
87 let

Všem srdečně blahopřejeme


Kadeřnictví na Desné
Kadeřnice Helena Kočí oznamuje,že ode dne 15.6.2005 je
znovu otevřeno Kadeřnictví v budově Obecního úřadu na Desné č.p.100

Pracovní doba: úterý 8 - 13
středa 13 - 18
čtvrtek 8 - 13
pátek 13 - 18

Možnost objednání nebo domluva na mino pracovní dobu (svatby, plesy,..)
na telefonním čísle 776 750 281

Nabízím: poradenskou službu
střihy - pánské, dámské, dětské klasické i módní
barvení a přelivy
melírování - klasické, americké, duhové
trvalé ondulace - klasické, objemové
společenské účesy - svatební, plesové
pracuji s firmami Londa, Matrix, Gestil

Těším se na návštěvu


Z mateřské školy - "Znáte naše indiány?"
V závěru školního roku "cestovaly" děti s postavičkou pohádkového medvídka, který je provázel celým rokem, kolem světa. Poznávaly tak jiné kultury a národnosti, svět v širších souvislostech a získávaly základy pro odpovědný postoj člověka k životnímu prostředí poznáváním živé i neživé přírody. Děti byly prostřednictvím her a různorodých činností na návštěvě v Africe, u Eskymáků i v pralese…..
Nakonec si děti zahrály na Indiány. S velkou představivostí a fantazií si vyráběly ze zbytků kůže, peříček a z nasbíraného přírodního materiálu indiánské čelenky a další ozdoby, vymýšlely indiánská jména, cvičily si odvahu a obratnost jako praví Indiáni, radily se v postaveném indiánském týpí. Z knih a vyprávění se dovídaly, kdo jsou Indiáni, jak žili, postupně jsme se učili rozumět jejich řeči - už víme co je kanoe, tomahavk, grizzly, týpí, mokasíny i totem. Naše indiánské hraní pokračovalo i na školní zahradě a při vycházkách, "stopovali" jsme zvířata, pozorovali přírodu.Vyvrcholením her byl výlet "na koníčky" do Opatovce. Všechny děti si jako skuteční Indiáni zajezdily na koních a strávily den plný indiánských her. Jako Indiáni se také děti rozloučily s kamarády předškoláky, kteří odcházejí do základní školy. Společně jsme hledali poklad Indiánů, povídali si u ohně a strávili noc v mateřské škole - vždyť přespání ve školce bez maminky je také velké dobrodružství a vyžaduje odvahu pravých Indiánů.
Vše, co dítěti umožníme skutečně prožít, si odnese do svého života a získané zkušenosti a poznatky v budoucnu jistě uplatní. A tak věřme, že i naši malí Indiáni budou pozorní a ohleduplní k druhým, budou mít rádi přírodu a její ochrana se pro ně stane samozřejmostí.

Eva Kabrhelová


Slavnostní předání titulu " Zasloužilý hasič" v Přibyslavi.
Dne 12. května 2005 se v zámku v Přibyslavi konalo slavnostní předávání nejvyššího hasičského vyznamenání - medailí "Zasloužilý hasič". Výjimečnost tohoto úkonu byla dána již tím, že ve slavnostně vyzdobeném sálu Centra hasičského hnutí vyznamenání předával starosta Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska ing. Karel Richter, jeho náměstek a další činitelé celostátního výkonného výboru hasičů.
Toto vyznamenání je možné udělit nejdříve ve věku 60 let a musí tomu předcházet udělení všech nižších hasičských vyznamenání. Z toho je zřejmé, že je udělováno za celoživotní nezištnou obětavou práci pro rozvoj dobrovolné požární ochrany, při předcházení a pomoci při zdolávání požárů a všech živelných pohromách. Vše v duchu myšlenky, jež byla důvodem zakládání hasičských sborů ve městech a obcích, pomoc při ochraně životů a majetků svých spoluobčanů při těchto událostech.
Při tomto slavnostním ceremoniálu bylo vyznamenáno 26 hasičů z 15 okresů České republiky. Mezi nimi byli i 2 hasiči z našeho okresu a to pan Ladislav Nádvorník z Desné a pan Josef Stříteský z SDH Budislav - dlouholetý velitel, později i starosta hasičského sboru i okrsku.
Na důstojnosti předání vyznamenání těmto členům jistě přispěla i osobní účast starosty Okresního sdružení hasičů pana Josefa Jiruše a starostky našeho okrskového výboru hasičů a starostky obce paní Hany Flídrové.
Pan Ladislav Nádvorník je členem SDH od roku 1957, tj. již 48 let. Po vstupu velmi brzo se stal členem výboru SDH a zastával funkce revizora účtů, pak pokladníka a později dlouholetého preventáře. Tuto funkci vykonává dodnes. Několik volebních období byl i preventářem okrsku. Velmi obětavě organizoval i osobně se účastnil preventivních prohlídek rodinných domků i malých provozoven v obci. Možnosti vzniku požáru a jak jim předcházet vysvětloval při pravidelných přednáškách v místní školce a škole. Velmi rád předává své bohaté, mnohaleté zkušenosti mladé generaci a to jak z preventivní praxe, tak i zkušenosti při zásahu u požáru a jeho lokalizaci.
Svými organizačními schopnostmi i osobní účastí je nápomocen prakticky při všech akcích SDH, tj. brigádách, přestavbě zbrojnice, soutěžích i kulturních akcích. Své bohaté zkušenosti uplatňuje i jako předseda zahrádkářské organizace v Dolním Újezdě.
Je velmi skromné a kamarádské povahy. Svou vitalitou, ochotou a obětavostí je nám všem příkladem. Za všechny členy SDH Desná i ostatní spoluobčany ještě jednou blahopřejeme k tomuto vyznamenání.
Závěrem bych chtěl připomenout, že na Desné je prvním a dlouholetým držitelem tohoto vyznamenání
"Zasloužilý hasič" pan Josef Flídr čp. 41. V okrese Svitavy je držitelů kolem 30 a z toho pouze 1 žena.

Oldřich Kladivo


Zprávy z Mikroregionu Litomyšlsko Desinka

Setkání seniorů
Stalo se již tradicí, že každoročně je připravena pro seniory Mikroregionu Litomyšlsko Desinka beseda s hudbou a tancem. Ani letošní rok nebyl výjimkou o dobrou náladu se tentokrát postarala dechová hudba Veselá sedma Jana Sedlaříka z Nového Města na Moravě. Beseda se těší stále větší oblibě a každoroční hojná účast svědčí o tom, že o akci je mezi seniory zájem. Je potěšující, když se dokáží lidé sejít a pobesedovat si o každodenních radostech a strastech.

Soutěž dětí
Hostitelem již pátého ročníku soutěže žáků z obcí Mikroregionu Litomyšlsko Desinka byla 20. května obec Morašice. Starostové přijali pozvání do času středověku a přijeli v dobovém kroji i se svými družinami. Desenská družina měla trefný název "Loupežníci z Desné" podle zbojníka Toulovce. Členy mladší družiny byli Andrea a Daniel Kladivovi, Anna Šimková, Michal Háp a David Nádvorník a součástí starší družiny byli Vojtěch Čermák, Luboš Lipavský, Ondřej Háp, Aneta Nádvorníková a Alena Stráníková. Jako v předešlých ročnících i letos musely děti spojit svoji sportovní zdatnost se znalostmi přírody, mikroregionu i ekologie. Součástí hodnocení byla i nápaditost jednotících prvků týmu, kterým hájili čest svého rodového erbů. Pasovat se museli v jízdě na dvoukolém oři, střelbě z luku, psaní husím brkem a znalostech středověké ekologie. Ti, kteří nebyli zrovna na téměř hodinové soutěžní trase, mohli získat nějakou sladkost v usměvavých soutěžích
Mimo závod. Historický ráz letošního klání zakončilo vystoupení skupiny historického šermu Rember z Olomouce. Konečné pořadí pro nás vyznělo tak, že tzv. bramborová medaile, tedy čtvrté místo v kategorii mladších, náleží "Loupežníkům z Desné" a starší "Loupežníci z Desné" obsadili pátou příčku z celkového počtu 11 zúčastněných obcí.

Anna Šimková


Zemřel největší nejmenší český malíř

V sobotu 7. května zemřel jeden z nejvýznamnějších současných českých malířů Václav Boštík. Narodil se 6. listopadu 1913 v Horním Újezdě u Litomyšle. Vystudoval výtvarnou akademii v Praze. Od roku 1942 byl členem skupiny Umělecká beseda, jejíž činnost byla v roce 1972 formálně ukončena a obnovena po roce 1989. V roce 1960 inicioval založení skupiny UB 12, která významně poznamenala vývoj českého umění v 60. letech.
Kdo se nikdy nesetkal s jeho měkkými abstraktními kresbami, možná si spíše připomene jeho účast na projektu v Pinkasově synagoze na konci padesátých let. Společně s Jiřím Johnem v ní společně psali na zdi jména židovských obětí nacismu. V té době přešel ke zcela abstraktní tvorbě, která pro něj byla tak charakteristická - jednoduché geometrické tvary a světlé barvy jako by vyzařovaly všechnu energii kosmu. Podílel se také na restaurování sgrafit na litomyšlském zámku. V letech, kdy vládl ve výtvarném umění socialistický realismus, Václav Boštík vystavoval pouze neoficiálně a většinou mimo Prahu. I po roce 1989 se však objevovala jeho díla častěji v malých a mimopražských galeriích. Velkou výstavu mu připravil v Düsseldorfu Jiří Švestka a v 90. letech připravoval jeho výstavy Zdeněk Sklenář, který s ním navázal hluboké přátelství. "Byl mojí velkou lidskou oporou," vzpomíná na osobnost českého malířství. Nikdy necítil vůči nikomu zášť, ale svoje postoje, nezřídka radikální, hájil pevně. Říkali mu Boštíček - největší nejmenší český umělec.

převzato


Oslavy 100 let Smetanova domu v Litomyšli.
Ve dnech 10. - 12. června 2005 se konaly v Litomyšli oslavy 100 let od postavení a otevření Smetanova domu. Hlavní program se konal v sobotu 11.června. Slavnostní krojovaný průvod náměstím s krátkou zastávkou u pomníku Bedřicha Smetany, slavnostní proslov a možnost prohlídky Smetanova domu, menší přehlídka historických motorových vozidel. Ukázka hasičské techniky, včetně zásahu hasičů v původních pracovních stejnokrojích a historických stříkaček tažených koňským spřežením, až po nejnovější hasičskou techniku. Předvedena v činnosti výsuvná plošina určená k hašení požárů vysokých domů. Její dostupnost je až 30 metrů. To vše s odborným slovním doprovodem. I přes chvílemi deštivé počasí bylo mnoho diváků. Rovněž nejrůznější kulturní a divadelní vystoupení a koncerty hudebních skupin. Litomyšl při těchto oslavách měla i vlastní peněžní měnu tzv, "Bedřichy".
Něco málo k historii domu. Již roku 1902 byla vypsána veřejná soutěž na stavbu a úpravu okolí. Bylo podáno 11 návrhů. Komise vybrala návrh architekta Josefa Velflíka, Viktorina Šulce a Jana Šuly. Stavba dle vypracované dokumentace započala z jara roku 1903. Práce zadány stavební firmě Josef Kreml z Litomyšle. 3. dubna 1903 byl položen základní kámen. Stavba pokračovala obdivuhodným tempem a za 2 roky postavena. Na stavbě se podílely i jiné dodavatelské firmy. 11. června 1905 byla budova slavnostně otevřena. Stojí na místě bývalého barokního "letohrádku" Karlova, jenž stejně jako Smetanův dům byl střediskem kulturních a společenských akcí ve městě. Slavnostního otevření se tehdy zúčastnili přední osobnosti tehdejšího kulturního života, zúčastnil se i bratr Bedřicha Smetany a další jeho příbuzní. Slavnosti se zúčastnil i spisovatel Alois Jirásek.
Velký obdiv patřil nové nádherné budově, jejímu vybavení a parkové úpravě okolí.

Oldřich Kladivo


SDH Desná - SPORT 2005
Medailová umístění mladých hasičů
Podzimní vítězství obou družstev nás skvěle naladilo a s jarní přípravou jsme začali hned jak jarní sluníčko vysušilo hřiště. Vidina medailového umístění vedla všechny děti k tomu, (za což jim děkuji,) že scházení na tréninky bylo téměř bez problémů a nacvičovat to byla radost (alespoň pro mě).
Mladší družstvo doplnila skvělá čtyřka děvčat a to Andrea a Tereza Kladivová, Veronika Renzová a Veronika Kovářová, které se vše rychle naučily a tím se staly platnými členy týmu mladších. Starší družstvo si vzali do parády ostřílení soutěžáci Tereza Kabrhelová a Josef Rosypal a jejich zkušenosti, jak co nejlépe dát útok, jak předávat štafetu, jak co nejrychleji připojit hadice na rozdělovač atd.… se do děti jen sypaly. Bojovat o medaile, a nejraději o ty zlaté, jsme odjeli do Sádku v pátek 28. května a dobrou náladu doplňovalo slunečné letní počasí. První den prověřil naše kvality nebo chyby v běhu dvojic, štafetě CTIF na 400 metrů a starší na útoku CTIF.

Mladší obhájili jednotlivé disciplíny na prvním místě a starším, kde se ukázalo těžkým soupeřem družstvo ze Širokého Dolu a Kamence, se dařilo střídavě lépe či hůře. Večer doplnili pořadatelé karnevalovým rejem s Hurvínkem a teplá letní noc lákala k příjemnému posezení u táboráku. Odhodlání, že v sobotu nesmíme nic pokazit na požárním útoku a štafetě 4x60m, aby poháry neutekly, se honilo v hlavách všech dětí i vedoucích. A podařilo se. Mladší družstvo si odvezlo zlaté medaile, pohár a především velkou radost; starší zdobila na krku bronzová medaile, v ruce pohár a radost smíšená s trochou zklamání, neboť do krajského kola postupovala první dvě místa. Ale tak už to ve sportu chodí.

Únavu z horkého počasí překonala radost nás všech, že se podařilo v co jsme tajně doufali a medaile si konečně odvážíme domů. A následovala oslava. Vyhrané poháry jsme jako správní borci naplnili šampaňským, v hospodě U Sýkorů snědli zmrzlinové poháry a při různých hrách na hřišti uběhlo odpoledne jako voda. Nakonec jsme si opekli u táboráku párky a hurá domů.

Anna Šimková


7.5 2005 - Hasičské stovkování Ostrava
Vystoupení závodníků SDH Desná bylo do jisté míry ovlivněno nepřízní počasí, nerozběhaností a jistou dávkou nervozity před prvním ostrým startem sezóny.
Příslušnost mezi špičku žen potvrdila Jana F. svým celkovým 12. místem, v mužích se mezi elitní bodovanou třicítku prosmýkli Aleš L. a Dušan F.. Josef R. a především Pavel Š; bohužel na body, byť těsně, nedosáhli.

14.5 2005 - O pohár starosty SDH - Široký Důl
První pohárovou soutěž v P.Ú. absolvovali muži i ženy v poněkud improvizovaných sestavách. Muži předvedli nepříliš pohledný útok a zařadili se tak na chvost startovního pole. Naopak ženy předvedly útočný koncert, bohužel s pozdním napojením proudnic, jenž je stálo spoustu vteřinek i lepší než celkově získané třetí místo. Ligové body pobrala obě družstva.

21.5 2005 - okrsek - Budislav
Bez zaváhání byla splněna povinnost.

4.6 2005 - Memoriál Josefa Spurného - Brněnec
Parádní podívanou přineslo první kolo extraligy v P.Ú., jenž bylo zároveň druhým kolem Svitavské ligy. Při účasti 45 celků mužů a 11 celků žen ze všech koutů republiky bylo opravdu nač koukat. Svoje excelentní umění zde předváděli ti nejlepší z nejlepších. Naše děvčata zde rozběhla opravdu kvalitní útok, vše však zhatila noční můra všech proudařů - oko na druhém C, zalomená hadice a při výstřiku 18,70s konec všech nadějí na slušné umístění. Muži bohužel nedokázali poskládat tým, tudíž do bojů o ligové body nezasáhli.

Dušan Flídr


Sportovní pozvánka
O pohár starostky obce Desná

Sbor dobrovolných hasičů v Desné a Obecní úřad v Desné, si Vás dovolují pozvat na I. ročník soutěže "O pohár starostky obce Desná" v požárním útoku, který se koná v sobotu 27. 8. 2005 od 12.30 hodin na hřišti v Desné jako součást seriálu Okresní ligy Svitavská v požárním sportu. Bohaté občerstvení zajištěno.
Večer Vás zveme na Hasičské posvícenské dozvuky s opékaným seletem a hudbou do venkovního areálu Hostince Pod hájem. Těšíme se na Vaši účast.


Pouťové pozvánky
Hostinec Pod hájem vás zve v sobotu 25.června na pouťovou zábavu se skupinou Náhoda z Litomyšle. Připravili jsme pro vás pochoutky na grilu na hojnou účast se těší pořadatelé

Proč se tato naše kaple stavěla a proč byla zasvěcena svatým Petru a Pavlu, to dnes neumíme zodpovědět, to je zatím v plánu vyzkoumat v archivech někdy v budoucnosti. Můžeme si však velice dobře odpovědět, kdo to byli svatí apoštolové Petr a Pavel a proč se jejich svátek slaví v jeden den, když ostatní svatí se uctívají jednotlivě.
Petr byl prvním papežem církve Kristovy, jeden ze dvanácti jeho nejbližších učedníků, původně obyčejný rybář, potom nejvyšší autorita. Do jeho úřadu (dá-li se to podle dnešního pojetí slova tak říct) jej ustanovil sám Kristus. Petr nám dává již po věky příklad a velkou inspiraci ke skutečně odpovědnému plnění svého povolání. Od počátku své služby až do své smrti odhodlaně hájil víru a její učení před Židy i před okupanty své země - Římany. Nakonec je za vlády císaře Nerona v Římě ukřižován hlavou dolů. Jeho ostatky jsou dodnes uchovány a nad jeho hrobem byla vystavěna basilika sv. Petra ve Vatikánu.
Pavel měl zcela jinou anabázi. Byl vysoce studovaným člověkem v židovském náboženství a Kristovo učení zprvu považoval za sektářské učení a chtěl křesťany vyhubit, ale zvláštním způsobem poznal svůj omyl a stává se posléze nejproduktivnějším Kristovým hlasatelem, díky svému vzdělání a osobnímu zjevení. Nakonec i on byl odvlečený do Říma a po mnoha letech věznění je též popraven, jen s tím rozdílem, že jako svobodný římský občan byl sťat mečem.
Petr byl první papež, Pavel největší apoštol, oba zemřeli v Římě, oběma se vzdávala stejná úcta, proto se jejich památka od poloviny třetího století slaví v jeden den.
Zveme vás opět na poutní mši svatou do naší kaple v neděli 26. června 2005 v 10,30 hodin.


Prázdninové pozvánky

Hostinec Pod hájem Desná vás zve
25.června na pouťovou zábavu se skupinou Náhoda z Litomyšle.
5. července na opékání selete s hudbou a tancem,
16. července country zábava s kapelou Bratři,
20. srpna country zábava s kapelami Bratři a Urban band,
27. srpna Hasičské posvícenské dozvuky s opékaným seletem a hudbou,
občerstvení zajištěno,
srdečně zvou pořadatelé
  Hospoda Na Ranči Poříčí
pořádá Poříčské prázdninové večery
v areálu hospody Na Ranči ve 20.00 hod
9. července Sraz harmonikářů začátek v 19.30 hod
16. července Náhoda - Litomyšl
30. července Ahasweři - Česká Třebová
20. srpna Taneční večer - Franta Levý Osík
27. srpna Rančeři - Poříčí
občerstvení zajištěno,
vstupné 30,-Kč,
srdečně zvou pořadatelé

Újezdské Babí léto Dolní Újezd
Country bál 19. srpna ve 20.00 hod, 20. srpna Babí léto od 13.00 hod, z hostů Wabi Daněk, Žalman a spol, Nezmaři, Jan a Vojta Nedvědovi a další
Toulovcovy prázdninové pátky Litomyšl
Každý prázdninový pátek na Toulavcově náměstí pohádka pro děti a koncert, součástí každého večera je losování o ceny
Autoklub Horní Újezd
Mistrovství České republiky Juniorů se pojede 2. července, tradiční Orion Cup se uskuteční 25. září
Koupaliště Litomyšl
Od letošního roku je vstup zdarma na tobogán, což jistě ocení především rodiny s dětmi, ceny vstupného zůstávají zachovány na úrovni roku předchozího.


Život jako v ráji
Co vlastně znamená slovo geopatogenní?
Dřívější označení "dračí žíly" bylo nahrazeno výrazem "geopatogenní zóny" (GPZ). Škodlivý vliv geopatogenních zón na lidský organizmus znaly podle dochovaných dokumentů všechny vyspělé civilizace. První zmínky o dračích žílách jsou staré více než 4000 let a pocházejí z Číny. Staří Číňané dříve, než začali stavět dům, přizvali na místo proutkaře, aby určil "dračí díry"- zóny zemních vlivů.
Co jsou GPZ? Z geologického hlediska může být nestejnorodost nejsvrchnější části zemské kůry způsobena buď tektonickým porušením hornin, nebo stykem hornin s rozlišnými fyzikálními vlastnostmi. Nad geologicky porušenými místy se vytvářejí anomálně porušená fyzikální pole.
Co je to elektrosmog? Každé technické zařízení (počítače, televizory, mobilní telefony a jiné spotřebiče) vyzařují mimo jiné i elektromagnetické pole. Používáním technických zařízení si vytváříme tzv. elektrosmog, který má na náš organizmus negativní vliv. Je prokázáno, že kombinace elektrosmogu a GPZ je velice nebezpečná.
Vliv GPZ a elektrosmogu na člověka! Protože jde o vyzařování energie ze zemského nitra, má toto při dlouhodobém působení na člověka neblahý vliv. To se většinou projeví onemocněním nejslabšího orgánu v lidském těle. Celý proces může urychlit vrozená dispozice. Krátkodobý pobyt v těchto zónách způsobuje u citlivějších jedinců poruchy soustředění, nebo pocity stísněnosti i nevysvětlitelné únavy. Dlouhodobý pobyt, např. spánek, může nastartovat řadu chorob, od těch banálních, až po ty nejzávažnější. Ty jsou většinou podmíněny souběhem dalších faktorů. Podle názoru celé řady vědců zabývajících se přírodní léčbou patří k aktivní zdravotní prevenci také respektování geopatogenních zón, které skutečně mohou vyvolávat nemoci.
Měření geopatogenních zón a energetických polí! V současné době probíhá v rámci ozdravného projektu "Zdravá domácnost" v Čechách, na Moravě a ve Slezsku plošné měření geopatogenních zón. Máte-li zájem o bezplatné proměření geopatogenních zón a jiných škodlivých energetických polí ve Vaší domácnosti, můžete se zapojit do tohoto prvního projektu u nás i Vy.
V rámci ozdravného projektu "Zdravá domácnost" provádíme bezplatné proměření geopatogenních zón v domácnostech, zdarma poskytneme odbornou poradenskou službu a navrhneme Vám konkrétní řešení.

Objednejte si certifikovaného poradce firmy ADAM na:
tel. 494 533 115 (po 19.00 hodině)
mobil: 775 934 089


To nejlepší na konec
Začíná čas prázdnin, dovolených, koupání, výletů do přírody, dlouhých teplých večerů - no zkrátka pohoda. Užijte si těchto letních dnů podle svých představ, abyste nalezli opravdový odpočinek těla i ducha. Ať už cestujete autem, na kole nebo pěšky po vlastech českých, či za hranice, přejeme Vám neopakovatelné zážitky, příjemnou společnost a šťastnou cestu, ale také šťastný návrat domů.

Vaše redakce Deseňáčku


Vydává čtvrtletně obecní úřad v Desné nákladem 150 kusů. Vyšlo k 30. červnu 2005. Zapsáno do evidence periodického tisku pod evidenčním číslem MK ČR E 13278. Na vydávání se podílejí: Anna Šimková, Hana Flídrová, Ludmila Flachová, Pavlína Leischnerová, Eva Kabrhelová a Stanislav Tomšíček. Neprošlo jazykovou úpravou. Zdarma. Internetová verze Jiří Kopecký: www.desna.zde.cz