Oznamujeme

7. 6. 2023 - Z hlášení rozhlasu

Drůbežárna MÍROVKA, Svoboda-Havel, prodává ve středu 14. června 2023 ve 12.15 hodin u OÚ kuřice hnědé, černé a bílé, stáří 15 týdnů, cena 250 Kč/ks a krůty 8 týdnů, cena 380 Kč/ks. Objednání (doporučujeme) je možné na tel. č. 777 989 978 nebo drubezarna.mirovka@seznam.cz.

 

Bližší informace k plánované uzavírce mezi Poříčím a Budislaví:

Termín: 12.6.2023 - 8.10.2023

➡️od Litomyšle autobus dojede do Dolního Újezda k poště, poté vyrazí na objízdnou trasu přes Vidlatou Seč, Chotěnov, Jarošov do Budislavi k hasičárně, kde se otočí a pokračovat bude do Proseče. My, kteří se chceme dostat do Horního Újezda, na Desnou, do Mladočova či Poříčí, musíme v Dolním Újezdě přestoupit do svozového autobusu, který bude zajišťovat obsluhu zastávek v Horním Újezdě, na Desné, v Mladočově či Poříčí.
➡️od Budislavi autobus přijede po objízdné trase vedoucí přes Vidlatou Seč, Chotěnov, Jarošov do Dolního Újezda k poště. My, kteří se chceme dostat do Horního Újezda, na Desnou, do Mladočova či Poříčí, musíme v Dolním Újezdě přestoupit do svozového autobusu, který bude zajišťovat obsluhu zastávek v Horním Újezdě, na Desné, v Mladočově či Poříčí.

23. 5. 2023 - Setkání s panem Oldřichem Kladivou u fotografií z výšlapů

V neděli 21. května jsme se odpoledne sešli v bývalém obchodě, abychom společně zavzpomínali na turistické výšlapy, které se konají 2x ročně už od roku 2006.

Děkujeme panu Kladivovi, který měl vše krásně připraveno jako vždy a my jsme tak mohli společně s ostatními příchozími strávit příjemné odpoledne nad jeho fotkami.

Fotografie ze setkání naleznete ve fotogalerii.

POZOR!! V termínu 5. 6. 2023 – 8. 10. 2023 se nám zkomplikuje cestování.

REKONSTRUKCE SILNICE II/359 BUDISLAV

Termín realizace: 5. 6. 2023 – 8. 10. 2023
 
Stavba se nachází mezi obcí Budislav a obcí Poříčí u Litomyšle v katastrálním území Budislav u Litomyšle.
Stavební práce budou probíhat za úplné uzavírky silnice II/359 pro veškerá vozidla, mimo vozidel stavby a mechanizace stavby.
 
 
 
Objízdná trasa do 3,5t a bus:
Vedena obousměrně ze silnice II/359 v obci Budislav, po silnici III/35911 do obce Jarošov, dále po silnici III/3595 přes obec Chotěnov a Vidlatá Seč a dále v obci Dolní Újezd zpět na silnici II/359.
 
Objízdná trasa nad 3,5t:
Vedena obousměrně ze silnice II/359 v obci Budislav, po silnici III/35911 přes obec Jarošov, a Nová Ves u Jarošova, dále po silnici II/358 přes obec Chotovice, Makov, Morašice, Višňáry, dále na silici I/35 do města Litomyšl a zpět na silnici II/359.

2. 5. 2023 - Pálení čarodějnic na hřišti

V neděli 30. dubna se na hřišti uskutečnilo Pálení čarodějnic a to znamená, že dvě dámy z autobusových už odletěly neznámo kam.

Děkujeme za Vaši účast a doufáme, že jste si nedělní odpoledne a večer užili. Fotografie z akce naleznete ve fotogalerii.

28. 4. 2023 - Nová ovocná alej

Ve čtvrtek proběhla brigáda na osázení aleje Na Drahách.

Sázely se ovocné stromy - jablka, švestky, třešně, višně, ale i ringle a jeřáb.

Děkujeme všem malým i velkým zúčastněným a všichni se můžeme těšit, až si při procházce utrhneme čerstvé ovoce. Fotodokumentaci naleznete ve fotogalerii :-). 

24. 4. 2023 - Oznámení změny úředních hodin - Obecní úřad Dolní Újezd

Omezení provozu pro veřejnost z důvodu rekonstrukce obecního úřadu

Z důvodu příprav na rekonstrukci budovy obecního úřadu a probíhajícího stěhování do náhradních prostor, prosíme o důsledné dodržování úředních hodin:

PONDĚLÍ a STŘEDA v čase 7.30 - 11.30 a 12.30 - 17.00 hodin.

V neúředních dnech budou řešeny pouze naléhavé a neodkladné záležitosti, a to po předchozí telefonické domluvě.

3. 4. 2023 - KNIHOBUDKA NA DESNÉ

Dlouho nevyužívaná telefonní budka u bývalého obchodu nyní dostala nový kabát a mění se na Knihobudku.

Pokud máte doma nějaké přebytečné knihy, ale nechcete je vyhodit, přineste je do Knihobudky,

kde si je bude moci někdo vypůjčit a přečíst, případně ponechat výměnou za jinou knihu.

27. 3. 2023 - Jarní tvoření

V sobotu 25. března 2023 se uskutečnila první akce Kulturní komise.

Tématem byla výroba jarních věnců. Bylo nám potěšením strávit sobotní odpoledne s 25 tvořivými ženami a dívkami.

Všechny věnce byly velmi zdařilé, čímž skládáme poklonu všem tvořilkám.

Fotografie z průběhu odpoledne si můžete prohlédnout ve fotogalerii.

23. 3. 2023 - Vítání občánků

V neděli 19. 3. 2023 jsme slavnostně přivítali 6 nových desenských občánků.

Fotografie si můžeme prohlédnout ve fotogalerii.

8. 3. 2023 - Nové fotografie ze srazu rodáků 2022

Ve fotogalerii si nyní můžete prohlédnout další fotografie z loňského srazu rodáků.

21. 1. 2023 - Karnevalové odpoledne

Sbor dobrovolných hasičů z Desné v sobotu 21. ledna 2023 uspořádal tradiční dětský karneval. Téměř sedmdesát dětí z blízkého okolí si užilo spoustu zábavy v průběhu karnevalového odpoledne.

Fotografie: Oldřich Kladivo a Hanka Chaloupková

14. 1. 2023 - Výsledky hlasování volby prezidenta republiky v 1. kole

Do druhého kola prezidentské volby postoupil Petr Pavel a Andrej Babiš.

Kompletní výsledky za celou ČR:

Zdroj: https://www.volby.cz/pls/prez2023/pe2?xjazyk=CZ

 

Výsledky hlasování volby prezidenta republiky v 1. kole v obci Desná

Počet osob zapsaných do výpisu ze stálého a zvláštního seznamu voličů celkem           280

Počet voličů, kterým byly vydány úřední                                                                            235

Počet odevzdaných úředních obálek                                                                                 235

Počet platných hlasů ve volebním okrsku celkem                                                             234

 

Volební účast:      83,92 %

 

1. Petr Pavel                       69 hlasů

2. Pavel Fischer                 55 hlasů

3. Andrej Babiš                  47 hlasů

4. Danuše Nerudová        38 hlasů

5. Marek Hilšer                 10 hlasů

6. Jaroslav Bašta                 9 hlasů

7. Karel Diviš                       6 hlasů

8. Tomáš Zima                    0 hlasů

7. 1. 2023 - Tříkrálová sbírka v Desné 2023

V sobotu 7. 1. 2023 se v naší obci uskutečnila Tříkrálová sbírka.

FOTOGRAFIE z průběhu sbírky

23. 12. 2022 - Zpívání u jesliček

V pátek 23. 12. 2022 jsme se tradičně sešli u obecních jesliček.

Děkujeme za vaši účast a přejeme vám krásné prožití vánočních svátků, pevné zdraví, mnoho štěstí a pohody v novém roce 2023.

FOTOGRAFIE z našeho předvánočního setkání

1. 1. 2023 - Uzavření prodejny v Desné

Vážení spoluobčané,
na základě usnesení č. 2 ze zasedání Zastupitelstva obce Desná ze dne 15. 12. 2022 nebyla schválena dotace obce Desná na podporu místní prodejny pro rok 2023.

Z 9členného zastupitelstva bylo proti podpoře prodejny 8 hlasů, 1 hlas se zdržel a pro podporu nebyl nikdo. Provozovatelka obchodu byla o výsledku hlasování informována a na základě toho bylo mezi provozovatelkou obchodu a obcí Desnou dohodnuto, že od 1. 1. 2023 bude prodejna smíšeného zboží v Desné uzavřena bez náhrady.

23. 11. 2022 - Z hlášení rozhlasu

FITKLUB DESNÁ s Jančou zahajuje v pondělí 28. 11. 2022 v 17.30 hodin sportovní cvičení. Vstupné 90,- Kč. Cvičit se bude v tělocvičně OÚ Desná.

Cvičení především vahou vlastního těla. Před cvičením nutriční podpora na spalování a po cvičení na regeneraci svalů.  Vhodné i pro začátečníky.

Na každé cvičení rezervace nutná! Tel.: 776 657 108 (i WhatsApp) nebo messenger Jana Rejmanová.

28. 4. 2021 - Čipování popelnic

Vážení spoluobčané, prosím všechny občany, kteří ještě nemají očipované popelnice, nebo ti, kteří chtějí očipovat ještě další popelnici, aby se přihlásili na Obecním úřadě v Desné.

Dále připomínám nutnost opatřit všechny popelnice číslem popisným řádně čitelným i za nepříznivých povětrnostních podmínek.

4. 3. 2020 - Nádoba na sběr použitých jedlých olejů a tuků

U obecního úřadu byla umístěna nádoba na sběr použitých jedlých olejů a tuků.

Tyto oleje a tuky se do nádoby odkládají v dobře uzavřených PET lahvích a vkládají se do nádoby bočním otvorem.

17. 4. 2019 - Plastové popelnice GAMA 120 a 240 l

Technické služby Hlinsko upozorňují občany na plastové popelnice GAMA 120 a 240 l, které jsou levné, ale nesplňují požadavky na mechanickou odolnost při vysýpání do sběrného auta.

U těchto popelnic GAMA dochází velmi často k poškození a Technické služby nebudou brát na toto poškození zřetel, ani nebudou poskytovat náhradu.

21. 10. 2015 - Česká telekomunikační infrastruktura upozorňuje

CETIN - Česká telekomunikační infrastruktura upozorňuje, že podle § 101 zákona č. 127/2005 Sb. jsou stavebníci, kteří budou provádět činnost spojenou se zemními pracemi povinni provést opatření, aby nedošlo k poškození vedení telekomunikační sítě. To se týká i provádění hluboké orby na zemědělských pozemcích, zemních prací a terénních úprav. Mezi tato opatření patří především povinnost se před začátkem prací vyžádat "vyjádření o existenci nadzemních nebo podzemních sítí". Společnost CETIN je připravena toto vyjádření poskytnout ZDARMA na internetové adrese www.cetin.cz v sekci "Naše síť.