Fotogalerie 2023

Datum: 23. 10. 2023 | Počet fotografií: 18

Ve středu 18.10. jsme měli možnost vytvořit si pod vedením Alči Stráníkové krásné podzimní dekorace. Bývalá prodejna opět ožila a byla plná, sešlo se 30 šikovných žen a dívek. Moc děkujeme Alče za přípravu a organizaci celé akce.

Datum: 19. 9. 2023 | Počet fotografií: 160

V neděli 17. 9. jsme se sešli v hasičském sportovním areálu k příležitosti oslav 730. výročí od první písemné zmínky o naší obci. Moc děkujeme všem návštěvníkům, hráčům, fanouškům, rozhodčím, účinkujícím, organizátorům, obsluze a ostatním pomocníkům. Věříme, že jste si nedělní odpoledne užili stejně jako my.

Datum: 30. 6. 2023 | Počet fotografií: 25

I přes večerní deštík se Vítání prázdnin vydařilo ????. Pro děti bylo připraveno několik disciplín jako florbalová školička, střílení ze vzduchovky, skákání v pytlích, chůze na chůdách, stříkání ze džberovek a tvoření z korálků a knoflíků. Největší úspěch ale mělo malování na obličej ????.

Datum: 13. 6. 2023 | Počet fotografií: 21

Děti z Desné se 2. 6. 2023 zúčastnily tradičního Dětského dnu Mikroregionu Litomyšlsko-Desinka, který se konal v Sebranicích. Gratulujeme jim k 3. a 5. místu a děkujeme za úspěšnou reprezentaci naší obce.

Datum: 23. 5. 2023 | Počet fotografií: 9

V neděli 21. května se uskutečnilo setkání u fotografií pana Oldřicha Kladivy. Přátelé pěší turistiky z Desné pořádají své výšlapy již od roku 2006. Prohlédnout si fotografie z výšlapů a zavzpomínat si přišlo 25 návštěvníků.

Děkujeme panu Kladivovi, který měl vše krásně připraveno jako vždy a my jsme tak mohli společně s ostatními příchozími strávit příjemné odpoledne nad jeho fotkami.

Datum: 2. 5. 2023 | Počet fotografií: 43

V neděli 30. dubna se na hřišti uskutečnilo Pálení čarodějnic a to znamená, že dvě dámy z autobusových už odletěly neznámo kam. Děkujeme za Vaši účast a doufáme, že jste si nedělní odpoledne a večer užili.

Datum: 28. 4. 2023 | Počet fotografií: 18

Ve čtvrtek proběhla brigáda na osázení aleje Na Drahách. Sázely se ovocné stromy - jablka, švestky, třešně, višně, ale i ringle a jeřáb. Děkujeme všem malým i velkým zúčastněným a všichni se můžeme těšit, až si při procházce utrhneme čerstvé ovoce.

Datum: 27. 3. 2023 | Počet fotografií: 43

V sobotu 25. března 2023 se uskutečnila první akce Kulturní komise. Tématem byla výroba jarních věnců. Bylo nám potěšením strávit sobotní odpoledne s 25 tvořivými ženami a dívkami. Všechny věnce byly velmi zdařilé, čímž skládáme poklonu všem tvořilkám. Fotografie z průběhu odpoledne si můžete prohlédnout ve fotogalerii.

Datum: 23. 3. 2023 | Počet fotografií: 15

Sobota 19. března 2023 se stala slavnostním dnem pro 6 nových desenských občánků. Vítání tradičně zahájil pan starosta Jaroslav Kladivo a program doplnily svým vystoupením také děti z naší mateřské školy. Přejeme všem přivítaným dětem i jejich rodičům, aby je pevné zdraví, mnoho štěstí a spokojenosti doprovázely celý život.

Datum: 21. 1. 2023 | Počet fotografií: 175

Sbor dobrovolných hasičů z Desné v sobotu 21. ledna 2023 uspořádal tradiční dětský karneval. Téměř šedesát dětí z blízkého okolí si užily spoustu zábavy v průběhu karnevalového odpoledne.

Fotografie: Oldřich Kladivo a Hanka Chaloupková

Datum: 8. 1. 2023 | Počet fotografií: 5

V sobotu 7. 1. 2023 se v naší obci uskutečnila Tříkrálová sbírka. Dobrovolníkům z řad dětí i dospělých, kteří se každoročně zapojují do této sbírky patří velký dík a stejně tak i všem, kteří do kasiček přispěli jakoukoliv částkou.