CVP

Cestou vzájemného porozumění na území ORP Litomyšl

Realizace projektu „Cestou vzájemného porozumění ve vzdělávání na území ORP Litomyšl“ (dále jen CVP), byla zahájena 1. července 2016 a ukončena 30. června 2019. Jeho hlavním cílem bylo vyrovnání příležitostí zdejších dětí z odlišných sociálních, ekonomických a kulturních prostředí. Zkrátka šlo o to, aby měly děti stejnou startovací čáru do života.

Do projektu se zapojily téměř všechny mateřské a základní školy z Litomyšlska. Tedy pedagogové, děti i žáci, ale také bylo uzavřeno 643 nových dohod o provedení práce či pracovní činnosti s asistenty, školiteli, koordinátory, mentory, psychology, speciálními pedagogy, doučovateli, vedoucími kroužků a dalšími pracovníky. Celkem na jejich aktivity město získalo přibližně 68 milionů Kč. O financování se postarala Evropská unie (85 %), stát (10 %) a dotčené obce (celkem 21 subjektů s příspěvkem 5 %).

Všechny potřebné informace naleznete ZDE