Školství

Mateřská škola Desná

V obci Desná je k dispozici mateřská škola, která má kapacitu 38 dětí a je rozdělena na dvě oddělení. Mateřská škola Desná je spádovou mateřskou školou také pro sousední obec Poříčí.

Desná 124, 570 01 Litomyšl

E-mail: ms.desna@centrum.cz

Tel.: 461 631 359, 739 049 534

www.skolka.obecdesna.cz

Základní škola Dolní Újezd

V obci Desná není zřízena základní škola. Spádovou základní školou pro naši obec je Základní škola v Dolním Újezdě vzdálená cca 4km se školní družinou, školním klubem a školní jídelnou.

Základní škola Dolní Újezd, okres Svitavy
Dolní Újezd 342, 569 61

E-mail: skola@zsdu.cz

Tel.: 461 632 816

www.zsdu.cz

Základní umělecká škola Dolní Újezd

Nabízí svým žákům hudební, taneční a výtvarné zaměření výuky. Z důvodu dojíždění také na svém odloučeném pracovišti v budově Masarykovy Základní školy v obci Morašice.

569 61 Dolní Újezd 480

Tel.: 461 631 458

www.zus-du.cz

Výtvarné studio Dolní Újezd, soukromá ZUŠ, o.p.s.

Vyučuje předškoláky, školáky i středoškoláky kresbě, malbě, grafice, dekorativní kompozici, práci s materiálem, keramice a modelování. S velkou úspěšností připravuje k talentovým přijímacím zkouškám na školy s výtvarným zaměřením.

E-mail: kontakt@vytvarnestudiodu.cz

Tel.: 603 344 264

www.vytvarnestudiodu.cz