E-Podatelna

Elektronická podatelna Obecního úřadu Desná u Litomyšle

1. elektronická adresa e-podatelny
- internetová adresa: www.litomysl.cz/podatelna
- emailová adresa: podatelna@litomysl.cz

Přijímaní a odesílání datových zpráv pro Obecní úřad Desná u Litomyšle zajišťuje dle Nařízení vlády č. 495/2004 Sb. § 1 odstavec 1 bod a) a "Smlouvy o přijímaní a odesílání datových zpráv prostřednictvím elektronické podatelny MěÚ Litomyšl" elektronická podatelna Městského úřadu Litomyšl. Pro jednoznačné určení uvádějte v elektronickém podání text: "podání pro Obecní úřad Desná u Litomyšle".

Elektronická podatelna je určena pro příjem veškerých datových zpráv (vyhovujícím technickým parametrům, viz. níže) doručovaných na Obecní úřad Desná u Litomyšle.

2. Adresa pro osobní a poštovní přijímání datových zpráv na technických nosičích
Bří Šťastných 1000, Litomyšl 570 20
Tel.: 461 653 333
GSM: 775 653 333
Úřední hodiny podatelny:
Po, St: 8:00 - 11.30, 12:30 - 17:00
Út, Čt, Pá: 8:00 - 11.30, 12:30 - 14:00
Městský úřad Litomyšl neumožňuje doručování datových zpráv prostřednictvím technického zařízení v budovách Bří Šťastných 597, Litomyšl a J.E.Purkyně 918, Litomyšl.

3. Pravidla potvrzování doručení datových zpráv
Doručení datové zprávy se odesilateli potvrzuje, pokud je možné z přijaté datové zprávy zjistit elektronickou adresu odesilatele. Součástí zprávy o potvrzení je:
- zaručený elektronický podpis oprávněného zaměstnance
- datum a čas, kdy byla datová zpráva doručena
- identifikátor datové zprávy (dokumentu) přidělený elektronickou podatelnou.

4. Vzor datové zprávy o potvrzení doručení datové zprávy
Text:
Vaše elektronické podání bylo doručeno elektronické podatelně Městského úřadu Litomyšl podatelna@litomysl.cz
Pro obec: Desná u Litomyšle
Aplikace: iPodatelna
Datum: dd.mm.rrrr v hh:mm:ss
Identifikátor datové zprávy (dokumentu) přidělený elektronickou podatelnou: xxx
Vaše podání bylo přijato.
jméno a příjmení oprávněného zaměstnance, zaručený elektronický podpis oprávněného zaměstnance Městského úřadu Litomyšl

5. Technické parametry přijímaných datových zpráv
Datové zprávy jsou přijímány ve formátech: html, pdf, doc, jpg, rtf , případně dalších běžně používaných formátech datových zpráv. V případě pochybností vzneste dotaz na naši e-podatelnu, kde Vám naši pracovníci sdělí, zda je daný formát akceptovatelný.

6. Technické parametry fyzických nosičů, na nichž lze předávat datové zprávy
Datové zprávy jsou přijímány na 3,5"disketách zformátovaných pro některý ze standardních systémů souborů (NTFS, FAT), dále na CD, případně dalších technických nosičích. V případě pochybností vzneste dotaz na naši e-podatelnu, kde Vám naši pracovníci sdělí, zda jsou technické parametry daného fyzického nosiče akceptovatelné.

7. Postup v případě zjištění škodlivého softwaru u přijaté datové zprávy
Datová zpráva, u které byl zjištěn škodlivý software, není zpracovávána. Pokud z přijaté datové zprávy lze zjistit elektronickou adresu odesilatele, je na tuto adresu zasláno sdělení o zjištění škodlivého softwaru.

8. Vyřizování dotazů týkajících se provozu elektronické podatelny
Vaše dotazy týkající se provozu elektronické podatelny zasílejte na elektronickou adresu podatelna@litomysl.cz případně na poštovní adresu mesto@litomysl.cz .

9. Seznam jmen oprávněných zaměstnanců Městského úřadu Litomyšl, kterým byl vydán kvalifikovaný certifikát

Marcela Quaiserová (platnost od 6.1.2005 do 6.1.2006)
Pavla Kadlecová (platnost od 6.1.2005 do 6.1.2006)
Kvalifikované certifikáty vydala První certifikační autorita a.s.

10. Seznam právních předpisů, podle kterých je možné vůči Obecnímu úřadu Desná u Litomyšle činit právní úkony v elektronické podobě a náležitosti těchto úkonů, zejména náležitosti týkající se použití zaručeného elektronického podpisu

Datové zprávy, které nemusí být opatřeny uznávaným elektronickým podpisem:

Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, tj. žádost o informaci podle tohoto zákona.

Datové zprávy zaslané orgánům veřejné moci, jejichž náležitosti neupravuje právní předpis, nemusí být podepsány zaručeným elektronickým podpisem. Jedná se například o běžnou e-mailovou komunikaci mezi pracovníky orgánu a občany.