Svazek obcí Vodovody Poličsko

Tento svazek je sdružením 15 obcí a města Poličky. Svazek jako právnická osoba byl založen za účelem správy, údržby, ekonomického provozu, obnovy a rozvoje skupinového vodovodu po odstátnění státního podniku Vodovody a kanalizace (Vak) Moravská Třebová. V rámci tohoto odstátnění a privatizace došlo po dohodě s obcemi k bezúplatnému převodu historického infrastrukturního majetku na obce a část, která byla společná pro více obcí (např. vodní zdroje - vrty, páteřní vodovodní sítě, čerpací stanice, vodojemy a související zařízení) byla převedena na svazek. Obce následně vložily i svůj majetek do hospodaření sdružení.
1.1.2000 vstoupila do sdružení obec Dolní Újezd. V roce 2001 bylo sdružení přetransformováno dle zákona č. 128/ 2000 Sb. na Svazek obcí. K 1.1.2003 přistoupily do Svazku obce Budislav, Horní Újezd, Vidlatá Seč, Poříčí a Desná a počet členských obcí tím stoupl na 16. Činnost Svazku se řídí vlastními stanovami, které jsou schváleny zastupitelstvy všech obcí.

Více informací naleznete na www.vodovodypolicsko.cz