Místní poplatky

Poplatek vlastníka psa

- platí fyzická nebo právnická osoba, která je vlastníkem psa

- poplatek je 100 Kč/rok za jednoho psa a 150 Kč/rok za každého dalšího psa téhož majitele

 

Poplatek za svoz komunálního odpadu

- platí fyzické osoby, které mají trvalý pobyt v obci

- poplatek je 850,- Kč/osobu/rok

- při jakékoliv změně (změna trvalého pobytu atd.) týkající se platby za svoz odpadu je občan povinen změnu obecnímu úřadu nahlásit