Komunální služby Hlinecko

Dobrovolný svazek obcí „Komunální služby Hlinecko, svazek obcí“ byl založen 29.6.2018. Členy svazku je 62 obcí Chrudimska, Litomyšlska, Pardubicka a Ústeckoorlicka. Vznikl za účelem vzájemné spolupráce členských obcí svazku při ekonomické činnosti, která je realizována ve prospěch všech členů svazku. Jedná se zejména o spolupráci v oblasti zabezpečování čistoty obce, shromažďování, svozu a odvozu komunálních odpadů a jejich nezávadného zpracování, využití či zneškodnění. Svazek je stoprocentním vlastníkem společnosti Technické služby Hlinsko, s.r.o., která tuto činnost pro svazek vykonává.

Více informací naleznete ZDE