Czech POINT

Czech POINT je zkrácený název projektu Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, který má občanům usnadnit komunikaci se státní správou.

Tato služba občanům umožňuje získání některých ověřených údajů např. z níže uvedených registrů:
Katastr nemovitostí
Obchodní rejstřík
Živnostenský rejstřík
Rejstřík trestů - pouze na základě písemné žádosti osoby, jež se výpis týká

a dalších registrů viz www.czechpoint.cz

Žádost se vyřizuje na počkání, a to po zaplacení správního poplatku, který zaplatí žadatel na místě v hotovosti. Služba neumožňuje nahlížení do rejstříků, ale pouze získání výpisu, na který se od chvíle jeho získání automaticky vztahuje zákon o ochraně osobních údajů.

K získání výpisů je nutné znát potřebné identifikační údaje:
Výpis z katastru nemovitostí - Katastrální území, číslo Listu vlastnictví
Výpis z Obchodního rejstříku - IČ (identifikační číslo organizace)
Výpis z živnostenského rejstříku - IČ (identifikační číslo organizace)
Výpis z rejstříku trestů - občanský průkaz, rodné číslo

informace o dalších údajích na www.czechpoint.cz

Ceník výše zmíněných služeb Czech POINT:
Výpis z katastru nemovitostí - 100 Kč za první stránku a 50 Kč za každou následující
Výpis z Obchodního rejstříku - 100 Kč za první stránku a 50 Kč za každou následující
Výpis z živnostenského rejstříku - 100 Kč za první stránku a 50 Kč za každou následující
Výpis z rejstříku trestů - 50 Kč za podání žádosti

informace o dalších poplatcích na www.czechpoint.cz