MAP

Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území ORP Litomyšl II

Projekt, známý jako MAPII, byl zahájen v lednu 2018 a ukončen bude v prosinci 2021. Jeho hlavním cílem je zefektivnění komunikace a spolupráce aktérů ve vzdělávání na území ORP Litomyšl. Projekt podporuje především rozvoj čtenářské gramotnosti, matematické gramotnosti, polytechnického vzdělávání, inkluzivního přístupu, lidských zdrojů a také neformálního vzdělávání. Projektem je přímo podpořeno 17 základních a 22 mateřských škol z regionu ORP Litomyšl.

 Všechny potřebné informace naleznete ZDE