Tříkrálová sbírka 2023

Datum: 8. 1. 2023 | Počet fotografií: 5

V sobotu 7. 1. 2023 se v naší obci uskutečnila Tříkrálová sbírka. Dobrovolníkům z řad dětí i dospělých, kteří se každoročně zapojují do této sbírky patří velký dík a stejně tak i všem, kteří do kasiček přispěli jakoukoliv částkou.